Thứ Sáu, 07-10 2022
NHÂN VIÊN SALES TOUR DU LỊCH KHÁCH ĐOÀN (6 NHÂN VIÊN)

TP.Hồ Chí Minh Toàn thời gian cố định MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm du lịch cho đối tượng khách đoàn, khách du lịch hội thảo và tổ chức sự kiện. Hoàn thành chỉ tiêu, doanh số hàng tháng do phòng kinh doanh và ban giám đốc đề ra. Xây dựng mối

Thứ Tư, 07-09 2022
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH (2 NHÂN VIÊN)

  TP.Hồ Chí Minh Toàn thời gian cố định MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm tổ chức đoàn riêng, lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần. Quản lý Cập nhật  cơ sở dữ liệu tuyến điểm  các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm . Làm việc với các nhà cung

Thứ Tư, 07-09 2022
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (01 NHÂN VIÊN)

TP.Hồ Chí Minh Toàn thời gian cố định Mô tả công việc Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ hằng quý, hằng năm vào phần mềm Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên. Kiểm tra tính chính xác,