CHI PHÍ VISA - VINEXTRAVEL

QUỐC GIA CHI PHÍ THỜI GIAN YÊU CẦU-THỜI HẠN
1 MỸ CẤP MỚI 7.500.000VND -SAU KHI PHỎNG VẤN VỚI  LÃNH SỰ QUÁN

-NẾU DUYỆT, LÃNH SỰ QUÁN SẼ GIỮ LẠI HỘ CHIẾU

-NẾU TỪ CHỐI, LÃNH SỰ QUÁN SẼ TRẢ HỘ CHIẾU

-PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP VỚI LÃNH SỰ

-THỜI HẠN VISA LÀ 1 NĂM, ĐI LẠI NHIỀU LẦN, THỜI GIAN LƯU TRÚ KHÔNG QUÁ 6 THÁNG

GIA HẠN 6.000.000VND 7-20 NGÀY

-DO ẢNH HƯỞNG DỊCH KHOẢNG 10 TUẦN

-MIỄN PHỎNG VẤN

-MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LÃNH SỰ YÊU CẦU PHỎNG VẤN

2 ÚC 6.500.000VND 2-4 TUẦN

-DO ẢNH HƯỞNG DỊCH KHOẢNG 3-4 THÁNG

– KHÁCH ĐI DẤU VÂN TAY, CHỤP HÌNH VÀ NHÂN LẠI HỘ CHIẾU.

-THỜI HẠN VISA 1-3 NĂM, ĐI LẠI NHIỀU LẦN, LƯU TRÚ KHÔNG QUÁ 3 THÁNG

3 CANADA 7.500.000VND 2-8 TUẦN

-DO ẢNH HƯỞNG DỊCH KHOẢNG 120 NGÀY

-KHÁCH ĐI LẤY DẤU VÂN TAY

-THỜI HẠN VISA THƯỜNG LÀ 6 THÁNG.

4 ANH QUỐC 11.000.000VND -HỒ SƠ XIN VISA ANH ĐƯỢC XÉT DUYỆT TRONG VÒNG 3-4 TUẦN LÀM VIỆC, TRONG TRƯỜNG HỢP XIN KHẨN THÌ ĐÓNG THÊM PHÍ THEO QUY ĐỊNH.

-NHỮNG THỜI GIAN NAY DO DỊCH BỆNH NÊN VISA CÓ THỂ DÀI HƠN LÚC TRƯỚC.

-THỜI HẠN 6 THÁNG NHẬP CẢNH NHIỀU LẦN, LƯU TRÚ TỐI ĐA 180 NGÀY
5 CHÂU ÂU 7.500.000VND 2 ĐẾN 4 TUẦN -KHÁCH PHẢI CÓ MẶT NỘP HỒ SƠ VÀ LẤY DẤU VÂN TAY CHỤP HÌNH

-KHÁCH PAHIR MUA BẢO HIỂM DU LỊCH KHI NỘP HỒ SƠ XIN VISA

-THỜI HẠN VISA CẤP DỰA THEO SỐ NGÀY MUỐN XIN VISA THỜI HẠN VISA TỐI ĐA 3 THÁNG

6 HÀN QUỐC 3 THÁNG 3.300.000VND 11-15 NGÀY -VISA CÓ THỜI HẠN 3 THÁNG, 1 LẦN LƯU TRÚ 30 NGÀY
5 NĂM 6.000.000VND 11-15 NGÀY -VISA 5 NĂM, NHIỀU LẦN LƯU TRÚ KHÔNG QUÁ 30 NGÀY/LẦN ĐI
7 NHẬT BẢN 3.500.000VND 10-15 NGÀY -VISA CÓ THỜI HẠN 3 THÁNG, LƯU TRÚ 30 NGÀY
8 TRUNG QUỐC 4.000.000VND 7-15 NGÀY -VISA CÓ THỜI HẠN 3 THÁNG, LƯU TRÚ 30 NGÀY
9 HỒNG CÔNG 4.500.000VND 3-4 TUẦN -VISA CHỈ RA TRƯỚC NGÀY ĐI 1-2 NGÀY VISA CÓ THỜI HẠN 7 NGÀY
10 ĐÀI LOAN 4.000.000VND 7-10 NGÀY -THỜI HẠN VISA LÀ 3 THÁNG, THỜI GIAN LƯU TRÚ KHÔNG QUÁ 14 NGÀY

Vinextravel được sáng lập và điều hành bởi những cộng sự có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết trong ngành tư vấn tổ chức du lịch chuyên nghiệp.